Přeprava chlazeného zboží

Vozidla Peugeot Boxer určená k přepravě teplotně citlivých a zkazitelných potravin jsou vybavena nejmodernější transportní chladící a mrazící nástavbou Carrier, vyrobenou dle přísných kritérií, splňující veškeré legislativní podmínky na zabezpečení chladícího procesu. Pochopení chladícího procesu jako jednoho nepřerušitelného procesu je u nás samozřejmostí. Nadstandardně zabezpečujeme a kontrolujeme všechna kritéria a podmínky měření, určené legislativními normami pro přepravu potravin.

Přeprava mraženého zboží

Na přepravu hluboko zmraženého a mraženého zboží používáme nejmodernější technologie. Přeprava podléhá přísným pravidlům a řídí se právními mezinárodními zákony a vyhláškami. Veškerá tato pravidla dodržujeme, a zabezpečujeme tak převoz mražených potravin bez porušení jejich čerstvosti. Poskytujeme nejlepší podmínky pro zachování kvality rychlo zkazitelných potravin během jejich přepravy. Potraviny přepravujeme v hygienicky bezpečném a stabilním prostředí bez ztráty jejich přirozených vlastností.